Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Świadczymy usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

W zakres usług mogą wchodzić:

  •  przygotowanie dokumentacji zgodnie z RODO
  • pomoc przy konfiguracji aktywów informatycznych pod względem bezpieczeństwa
  • ocena umów / wniosków w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • audyty bezpieczeństwa danych osobowych
  • szkolenia dla personelu
  •  kontakt z Urzędem Ochrony Danych oraz udział w kontrolach

Zakres usług oraz potrzeb omawiany jest indywidualne z klientem.

Strona w trakcie modernizacji